Ny bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis i høring

Miljøministeriet har den 12. november 2014 sendt et forslag til en bekendtgørelse om opnåelse af indsamlerbevis (indsamleruddannelsen) samt en ændring af bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed i høring. Høringsfristen udløb den 25. november 2014.

Det er hensigten, at bekendtgørelsen om opnåelse af indsamlerbevis skal fastsætte krav til uddannelse og prøver samt opnåelse af indsamlerbevis. Indsamleruddannelsen vil være webbaseret via Miljøstyrelsens hjemmeside, der gennemgås som selvstudium. Indsamlerprøven vil bestå af 25 spørgsmål, der besvares i et elektronisk afkrydsningsskema. Bestås prøven, modtager prøvedeltageren et elektronisk indsamlerbevis, som er gyldigt i 5 år.

For at opnå godkendelse som indsamlingsvirksomhed i medfør af bekendtgørelse om Affaldsregistret og bekendtgørelse om godkendelse som indsamlingsvirksomhed, skal mindst én person med ledelsesansvar for indsamlingen af kildesorteret erhvervsaffald til nyttiggørelse have opnået indsamlerbevis eller have kvalifikationer, som kan sidestilles med et indsamlerbevis.

Dette krav gælder pr. 1. januar 2015 for nye indsamlingsvirksomheder, der ønsker en godkendelse. Derimod foreslås det, at kravet for eksisterende indsamlingsvirksomheder udskydes til den 1. juli 2015.

Miljøstyrelsens høringsudkast kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.