Ny vejledning til miljøvurderingsloven i høring

Miljøstyrelsen har sendt udkast til første del af Vejledning til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) i høring.

Denne del af vejledningen til miljøvurderingsloven vedrører planer og programmer. Den udgør første del af den vejledning, som i sidste ende vil udgøre én samlet vejledning. Anden del af vejledningen vedrører miljøvurdering af konkrete projekter, og sendes i høring på et senere tidspunkt.

Vejledningen vedrører den nye miljøvurderingslov, som trådte i kraft den 16. maj 2017. Loven samler reglerne for miljøvurdering af planer og programmer med reglerne om miljøvurdering af konkrete projekter (VVM) i én lov.

Formålet med vejledningen er at lette kommunale, regionale og statslige myndigheders arbejde med miljøvurderinger af planer og programmer. Derudover vil den kunne give interesseorganisationer, rådgivere og den brede offentlighed mulighed for at orientere sig i såvel proces som indhold, når myndighederne træffer beslutninger omkring miljøvurdering af planer og programmer.

Vejledningen om miljøvurdering af planer og programmer er delt op i fire dele; en gennemgang af plan/program-begrebet i miljøvurderingsloven, centrale begreber for miljøvurdering, processerne for miljøvurdering og screening samt klage, søgsmål og konsekvenser af manglende miljøvurdering.

Høringsfristen er den 1. juni 2018.

Høringsudkast af 22. marts 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.