Ny vejledning om kunstgræsbaner

Miljøstyrelsen har udgivet en ny vejledning om håndtering af kunstgræsbaner henset til den miljømæssige belastning, de giver anledning til.

Kunstgræsbaner giver anledning til en række miljømæssige overvejelser på baggrund af de materialer, kunstgræsset består af. Der er således bl.a. risiko for udvaskning af kemikalier til grundvandet og udledning af mikroplast til det omgivende miljø. Udskiftning medfører også en række overvejelser i forhold til affaldsbortskaffelse.

Kunstgræs kan ved udskiftning ofte genbruges andre steder med lavere krav til materialets kvaliteter, ligesom kunstgræsset, når det er udtjent, kan materialenyttiggøres ved forberedelse til genbrug, genanvendelse eller eksport. Forbrænding og deponering er derfor sjældent en løsning. Kommunen har den endelige kompetence til at klassificeres kunstgræsset i forhold til affaldshierarkiets inddelinger.

Miljøstyrelsens vejledning fra maj 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.