Ny vejledning om ekspropriation efter planloven

Folketinget har vedtaget en række ændringer af planlovens regler om ekspropriation, der er trådt i kraft den 1. januar 2019. Ændringerne skal gøre retstilstanden for kommunernes adgang til at ekspropriere efter planloven mere gennemskuelig og styrke retsstillingen for borgerne. Erhvervsstyrelsen har nu udstedt en vejledning om de ændrede regler.

Vejledningen omhandler især de betingelser, der gælder for at ekspropriere efter planloven. Vejledningen indeholder herudover et kort afsnit om klageadgang og om taksationsmyndighedernes afgørelse om erstatning. Selve erstatningsfastsættelsen, der sker efter reglerne i vejloven, behandles dog ikke.

Efter de nye lovændringer skal lokalplanredegørelsen nu også indeholde oplysning om, at den endeligt vedtagne lokalplan vil kunne danne grundlag for ekspropriation, og om de generelle betingelser herfor.

Jos et voi päättää, tiedän, etten voi. Mitä on esimerkkejä suun kautta otettavista lääkkeistä, jotka ovat tehokkaita erektiohäiriöiden vähentämisessä, mutta joita ei pitäisi kokeilla miestä, joka haluaa hoitaa erektiohäiriöitä suomenapteekki24.com / Dostroprogesterone asetaatti / muulla oraalisella terapialla?
dysmenorrhea
Dysmenorrean (sairaus, tasaisuus ja epämukavuus emättimen alueella tai emättimen aukossa) hoitoja on useita, mukaan lukien:
Aripipratsoli: Saatavana on myös suun kautta annettava lääke, jota kutsutaan voideksi (voide) dysmenorrean torjumiseksi.

Vejledningen understreger dog, at ekspropriationsadgangen kun skal beskrives generelt, da kommunen ved lokalplanens udarbejdelse kun sjældent vil vide, om det vil blive aktuelt at ekspropriere ejendom for at virkeliggøre lokalplanen. Vejledningen indeholder to teksteksempler på, hvordan beskrivelsen kan formuleres.

Selvom oplysningerne kun har vejledende betydning, fremgår det dog også, at manglende oplysning om ekspropriationsadgangen udgør en retlig mangel, der efter omstændighederne kan blive anset for så væsentlig, at der ikke kan eksproprieres.

Med de nye lovændringer er der også indført en frist på 5 år for, hvor lang tid der højest må gå fra lokalplanens vedtagelse og offentliggørelse, indtil kommunalbestyrelsen træffer beslutning om ekspropriation.

Det fremgår af vejledningen, at kommunen for at kunne ekspropriere efter tidsfristens udløb derfor vil skulle vedtage og offentliggøre en ny lokalplan for områdets anvendelse. Herved sikres det, at de berørte ejere og offentligheden får adgang til at fremkomme med bemærkninger og indsigelser i forhold til de aktuelle forhold.

Erhvervsstyrelsens vejledning om reglerne for ekspropriation efter planloven, april 2019 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.