Ny vejledning i bevarende lokalplanlægning

Erhvervsstyrelsen har i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og Realdania med assistance fra Center for Bygningsbevaring udarbejdet en ny vejledning i bevarende lokalplanlægning til brug for kommunerne. Formålet med vejledningen er at skabe et godt grundlag for en dialog om bevaring af kulturarv og afvejning af interesser.

”Lokalplanlægning for bevaringsværdige miljøer i byer og på landet” er en vejledning, der skal kunne understøtte kommunerne i arbejdet med at bevare de kulturhistoriske værdier gennem lokalplanlægningen. Planloven stiller netop krav om, at kommunerne varetager de kulturhistoriske interesser både i byerne og på landet.

Vejledningen giver dels eksempler på og inspiration til, hvordan planlægningen kan bruges og er blevet brugt af en række kommuner, dels giver den faktuel viden om de lovmæssige forhold omkring bevaring i kommuneplan og lokalplan. Vejledningen giver endvidere en oversigt over eksempler på bevaringsværdier samt beskrivelse af gevinsterne ved at bevare.

Vejledningen er tænkt som et opslagsværk, og det er tilstræbt at gøre stoffet overskueligt – hvilket bl.a. er gjort gennem en overordnet opbygning omkring fire hoveddele; hvorfor, hvordan, hvem og hvad.

Vejledningen ”Lokalplanlægning for bevaringsværdige miljøer i byer og på landet” udgivet marts 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.