Ny rottevejledning i høring

Miljøstyrelsen har sendt en ny vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter i høring. Den nye vejledning skal afløse den eksisterende vejledning fra 2015, idet rottebekendtgørelsen – som vejledningen er udstedt til – er blevet ændret to gange siden 2015.

Som hidtil er formålet med vejledningen en sammenstilling og forklaring af de gældende regler for forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Derudover skal vejledningen fremadrettet indeholde syv tillæg om biologi, spor efter rotter, praktisk forebyggelse og bekæmpelse, røgprøve, rottegifte, bekæmpelse med rottegift og resistens.

I forhold til den eksisterende vejledning foretages der en række væsentlige ændringer. Det drejer sig bl.a. om en effektivisering af den kommunale indsats overfor rotter, efterlevelsen af den kommunale handlingsplan og et øget fokus på den kommunale rottebekæmpelse i kloakkerne i forhold til f.eks. rottespærrer.

Høringsfristen udeløber den 3. maj 2019.

Miljøstyrelsens høringsudkast af 22. marts 2019 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.