Ny procedure for øjebliksforbrug af elektricitet

Energistyrelsen har udstedt en bekendtgørelse om ny procedure for øjebliksforbrug af elektricitet. Formålet er at lette de administrative byrder, som private og erhvervslivet har i forbindelse med deres ønske om at forbruge deres egen produktion af elektricitet fra VE-anlæg samtidig med produktionen (øjebliksforbrug).

Med bekendtgørelse afskaffes den tidligere praksis, hvor anlægsejerne skulle søge om tilsagn om nettoafregning inden projektets påbegyndelse, og om endelig afgørelse om nettoafregning efter nettilslutning af VE-anlægget.

Den nye PSO-tariffritagelse gælder alene øjebliksforbrug – dvs. at PSO-tariffritagelsen, som reguleres af bekendtgørelsen, alene gælder det forbrug, som anlægsejeren producerer og forbruger direkte, og uden at elektriciteten har været sendt ud på det kollektive elforsyningsnet (øjebliksforbrug).

Fritagelsesmuligheden gælder i sin helhed for anlæg under 50 kW for solcelleanlæg, 25 kW for vindmøller og 11 kW for kraftvarmeanlæg og elproduktionsanlæg, som ikke er solcelleanlæg eller vindmøller. For anlæg over disse størrelser giver bekendtgørelsen fritagelse for at betale til dækning af pristillæg til miljøvenlig elektricitet.

En betingelse for at opnå fritagelse fra ovenstående betaling er, at anlæggene skal anmeldes til stamdataregistret. De øvrige krav til ejerskab og placering ligner de krav, som er kendt fra reglerne om nettoafregning, ligesom kravene i forhold til lejere, som ikke er egenproducenter, også ligner de krav, som stilles i forbindelse med nettoafregning.

Bekendtgørelse nr. 100 af 29. januar 2019 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.