Ny oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning

Erhvervsstyrelsen har offentliggjort en ny oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning. Oversigten angiver de nationale interesser, som Erhvervsstyrelsen skal varetage, når styrelsen overvejer at nedlægge veto på statens vegne over for kommuneplanforslag efter planlovens § 29.

Det er den første oversigt over nationale interesser i kommuneplanlægning siden den såkaldte modernisering af planloven, der trådte i kraft i juni 2017.

Planlovsmoderniseringen indebærer bl.a. en fokusering af statens vetobeføjelser efter planlovens § 29. For at afspejle det øgede fokus, betegnes de interesser, som kan begrunde et veto, nu ikke længere ”overordnede” interesser, men derimod ”nationale” interesser.

Mere konkret betyder ændringerne, at staten fremover alene vil fremsætte indsigelse mod kommuneplanlægningen, hvis planlægningen er i strid med væsentlige nationale interesser inden for fire nærmere angivne interesseområder. De fire interesseområder er: vækst og erhvervsudvikling, natur- og miljøbeskyttelse, kulturarvs- og landskabsbevarelse samt hensyn til nationale og regionale anlæg.

Som eksempel på en tidligere overordnet interesse, som ikke er medtaget i den nye oversigt over nationale interesser, kan nævnes retningslinjerne for byudvikling. Disse retningslinjer, som bl.a. omfatter princippet om byvækst indefra og ud, er med planlovsmoderniseringen nu nedskrevet i selve planloven, hvor de findes i § 11 a, stk. 6-12. Det er herefter ikke længere statens opgave via udøvelsen af vetobeføjelsen efter lovens § 29 at påse, om kommunerne overholder disse retningslinjer i forbindelse med kommuneplanlægningen.

Omvendt er der også kommet nye interesser til. Væsentligst er det øgede fokus på vækst- og erhvervsudvikling. At vækst- og erhvervsudvikling nu udgør en national interesse i kommuneplanlægningen betyder bl.a., at Erhvervsstyrelsen skal nedlægge veto over for et kommuneplanforslag, hvis kommuneplanforslaget ikke sikrer drifts- og udviklingsmuligheder for produktionsvirksomheder af national interesse.

Produktionsvirksomheder af national interesse kan ifølge oversigten f.eks. omfatte større virksomheder med væsentlige investeringer knyttet til deres beliggenhed. Det kan også være virksomheder med arbejdspladser af regional betydning.

Erhvervsstyrelsens oversigt af 1. marts 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.