Ny omkostningsækvivalent for renseanlæg i høring

Forsyningssekretariatet har sendt en ny omkostningsækvivalent for renseanlæg i høring.

Renseanlæg er en af costdriverne for spildevandselskabers driftsomkostninger. Forsyningssekretariatet har genberegnet omkostningsækvivalenten for renseanlæg på baggrund af ny data.

Genberegningen af omkostningsækvivalenten skyldes, at Forsyningssekretariatet ønsker en benchmarkingmodel, der tager højde for variation i renseanlæggenes belastningstyper, og som gør det muligt at henføre omkostningen til hvert enkelt renseanlæg – og ikke kun til hvert selskab.

Høringsfristen er den 9. maj 2019 kl. 12.00

Forsyningssekretariatets udkast til metodepapir for genberegningen af costdriveren for renseanlæg af 25. april 2019 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.