Ny national affaldsplan i 2020

Kommuner kan på baggrund af den kommende nationale affaldsplan afvente udarbejdelse af kommunale affaldsplaner.

Den nye affaldsplan forventes sendt i høring i løbet af 2019 og udgives primo 2020.

Kommuner behøver derfor ikke at udarbejde nye affaldsplaner før 2020. Udløber aktuelle planer i perioden inden 2020, kan disse forlænges i den mellemliggende periode.

Udarbejdes der alligevel nye kommunale affaldsplaner, skal kommunerne blot være opmærksomme på, at disse ikke strider imod den kommende nationale affaldsplan. Uoverensstemmelser vil derfor eventuelt skulle rettes inden ikrafttrædelsen af den nationale plan.

Den nationale affaldsplan afventer vedtagelse af seks nye affaldsdirektiver fra EU-Kommissionen. Affaldsdirektiverne forventes at indføre flere væsentlige ændringer i reguleringen af affald, hvorfor den nationale affaldsplan udarbejdes sideløbende med implementeringen af direktiverne.

Der kan læses mere om den nationale affaldsplan og koordinering med Miljøstyrelsen her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.