Ny godkendelsesordning for affaldshåndteringsvirksomhed

Miljøstyrelsen har sendt et forslag til ny bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomheder og ændring til en række eksisterende bekendtgørelser i høring.

Den nye ordning udspringer af to politiske aftaler fra 2014, som bl.a. fastslog, at miljøgodkendelsesprocessen skal forenkles ved at indføre standardiserede miljøkrav for bestemte brancher frem for individuelle krav.

Idet affaldshåndteringsvirksomheder er mange og deres forhold er tilsvarende, er det besluttet at udarbejde specifikke brancheregler for disse.

Med den nye bekendtgørelse vil en række af de virksomheder, som fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, litra K, blive fjernet fra listen og overgå til en mere standardiseret godkendelsesprocedure. Der er alene tale om virksomheder, som vurderes at ligge i den mindre miljøbelastende ende af spektret. Det forventes konkret, at omtrent 1.300 virksomheder vil blive omfattet.

Bekendtgørelsen vil tage udgangspunkt i de særlige forhold, som gør sig gældende for affaldshåndteringsvirksomheder og fastsætte standardiserede krav herfor.

Formålet er, at systemet bliver mindre byrdefuldt for virksomheder såvel som miljømyndigheder, ligesom det skal blive muligt at etablere sig hurtigere.

I stedet for at ansøge om godkendelse er det hensigten, at virksomhederne blot skal kunne anmelde sig og herefter gå i gang med driften efter 6 uger, såfremt der ikke er indsigelser mod anmeldelsen. Miljømyndigheden kan både skærpe eller lempe kravene efter bekendtgørelsen.

Påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42 kan fortsat udstedes, såfremt virksomheden giver anledning til forurening efter anmeldelse.

Eksisterende virksomheders miljøgodkendelse vil fortsat bestå, indtil der sker anmeldelsespligtig udvidelse/ændring af virksomheden

Det bemærkes, at der ikke er klageadgang over en anmeldelse, hvis miljømyndigheden ikke har indsigelser. I den forstand er der derfor tale om en væsentligt ændring af gældende ret.

Høringsfristen udløber den 15. april 2019.

Miljøstyrelsens høringsudkast af 19. februar 2019 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.