Ny forordning om klassificering af farligt affald

Rådet for Den Europæiske Union har vedtaget en forordning, som trådte i kraft i Danmark fra den 5. juli 2018 om definitionen af såkaldt ”økotoksisk” affald.

Hidtil har det været op til den enkelte miljømyndighed at vurdere, om fareegenskaben HP 14 (økotoksisk) har skullet tillægges vægt ved klassificeringen af affald som farligt eller ikke farligt.

Med forordning 2017/997 af 8. juni 2017 er kriteriet umiddelbart gældende i hele EU.

Miljøstyrelsen arbejder på en vejledende tekst om HP 14 (økotoksisk). Kommissionen har tillige udarbejdet en rapport, der belyser konsekvenserne ved kriteriet.

Rådet for Den Europæiske Unions forordning af 8. juni 2017 kan læses her og Kommissionens rapport af 16. oktober 2015 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.