Ny bekendtgørelse om tilskud til projekter inden for smart energi

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har sendt en ny bekendtgørelse om tilskud til projekter inden for smart energi i høring.

Bekendtgørelsen skal forenkle og præcisere krav og kriterier i forbindelse med tilskud til fremme af et smart energi-system. Bekendtgørelsen er lavet med udgangspunkt i den nugældende smart energi-bekendtgørelse. Den nye bekendtgørelse fastlægger mere klart, hvilke aktiviteter der kan opnå tilskud. Herudover gør den nye bekendtgørelse det mere klart, hvilke udgiftstyper der kan ydes støtte til, herunder indregning af moms, timepriser samt overhead.

Bekendtgørelsen ophæver herudover den nugældende bekendtgørelse nr. 644 af 2. juni 2017 om tilskud til initiativer, der fremmer integrationen mellem forskellige forsyningssektorer (smart energi-bekendtgørelsen), dog med den undtagelse, at den nugældende bekendtgørelse fastholdes for de projekter, der tidligere har fået tilsagn.

Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. juli 2018.

Høringsfristen er den 21. maj 2018.

Høringsudkast af 26. april 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.