Ny anmeldelsesbekendtgørelse trådt i kraft

Forsyningstilsynet har udstedt en ny anmeldelsesbekendtgørelse med ændrede krav.

I forhold til tidligere indberetninger indeholder bekendtgørelsen bl.a. et krav om, at varmeforsyningsvirksomheder med et salg over 50 TJ i 2 ud af 3 år skal fordele deres varmeomkostninger på det enkelte led i forsyningskæden (produktion, transmission og distribution).

Formålet med de nye indberetningskrav er, at data opgøres og indberettes så ensartet som muligt til brug for den kommende indtægtsrammeregulering med benchmarking.

Grænsen på 50 TJ måles som virksomhedens samlede varmesalg.

Som noget yderligere nyt undtages samtlige overskudsvarmeleverandører fra fordeling af omkostninger på det enkelte led i forsyningskæden. Tidligere gjaldt undtagelsen kun for industrivirksomheder.

Af hensyn til en fejl, genudstedes bekendtgørelsen med forventet ikrafttræden den 29. november 2018.

Forsyningstilsynet har endvidere udsendt en vejledning til anmeldelsesbekendtgørelsen.

Bekendtgørelse nr. 1288 af 15. november 2018 kan læses her.

Forsyningstilsynets vejledningen af 23. november 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.