Ny afgørelse om vedligeholdelse af et offentligt vandløb

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse i en sag om en kommunes vedligeholdelse af et offentligt vandløb.

Sagen drejede sig om, hvorvidt vandløbet – kaldet Gelbæk – var vedligeholdt i overensstemmelse med vandløbslovens regler. Kommunen havde i sagen truffet afgørelse den 27. januar 2017 om, at vandløbet i 2016 var vedligeholdt i overensstemmelse med vandløbslovens regler. Denne afgørelse blev påklaget, og klager henviste til, at regulativet for Gelbæk var ugyldigt, da regulativet bl.a. ifølge loven skulle regulere vandløbets skikkelse og vandføringsevne, hvilket regulativet ikke gjorde.

Miljø- og Fødevareklagenævnet ændrede kommunens afgørelse og fandt ikke, at kommunen ikke på afgørelsestidspunktet havde dokumenteret at have opfyldt sin vedligeholdelsespligt på den aktuelle del af strækningen i det offentlige vandløb. Baggrunden herfor var hovedsageligt, at vandløbet ikke havde fastsatte dimensioner eller vandføringsevne på den pågældende strækning, hvilket er et krav efter loven. Efter nævnets opfattelse var der ikke efter den tidligere vandløbslov eller den nugældende mulighed for at udlægge et offentligt vandløb som et naturvandløb. Nævnet fandt, at kommunen ikke havde dokumenteret eller sandsynliggjort sin behørige vedligeholdelse af vandløbet, da regulativet ikke indeholder de oplysninger, som loven kræver. Nævnet henstillede til vandløbsmyndigheden, der også er kommunen, at det sikres, at regulativet ændres, så den konkrete vandløbsstrækning bringes i overensstemmelse med vandløbslovens regler.

Nævnet ændrede kommunens afgørelse til, at kommunen ikke på afgørelsestidspunktet har dokumenteret at have opfyldt sin vedligeholdelsesforpligt på den pågældende del af strækningen i det offentlige vandløb Gelbæk.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 11. juli 2018 (NMK-43-00703) kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.