Miljøstyrelsen indkalder drikkevandspanel til møde om pesticider

Da der er fundet desphenyl-chloridazon over grænseværdierne i drikkevand flere steder i landet, har Miljøstyrelsen indkaldt drikkevandspanelet til et møde med henblik på at drøfte konkrete fund.

I panelet er DANVA, Danske Vandværker, KL, Styrelsen for Patientsikkerhed og Miljøstyrelsen. På mødet skal panelet ifølge Miljøstyrelsen bl.a. drøfte, om sprøjtemidlet desphenyl-chloridazon skal tilføjes på listen over de stoffer, vandværkerne skal teste for, når de skal sikre kvaliteten af drikkevandet.

Mødet finder sted den 31. august 2017.

Drikkevandsvandskvaliteten og prøver heraf reguleres bl.a. af bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg med bilag. Det er muligt, at der i forlængelse af mødet hos Miljøstyrelsen vil blive foretaget ændringer i denne bekendtgørelse.

Miljøstyrelsens meddelelse af 25. august 2017 kan læses her.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.