Miljøstyrelsen har offentliggjort nye analyser om forsyningssikkerhed på vandområdet

Som opfølgning på regeringens forsyningsstrategi ”Forsyning for Fremtiden” har Miljøstyrelsen offentliggjort to analyser vedrørende forsyningssikkerhed på vandområdet. Der er tale om en analyse af forsyningssikkerheden på vandområdet og en analyse af kommunens reguleringsmæssige muligheder for at implementere mål fastsat i spildevandsplaner og klimatilpasningsplaner.

Rapporten ”Analyse af forsyningssikkerheden på vandområdet” består af seks forskellige delanalyser, hvori Rambøll fremkommer med 44 konkrete anbefalinger til at sikre en fremtidig robust forsyningssikkerhed.

Af rapporten fremgår indledningsvis en redegørelse om rammerne for reguleringen af vandsektoren efterfulgt af rapportens samlede anbefalinger. Herefter gennemgås analysen af forsyningssikkerheden på vandområdet, efterfulgt af analysen af muligheden for en ændret fremtidig økonomisk regulering. Slutteligt indeholder rapporten en samlet juridisk vurdering af de angivne anbefalinger.

Ud over ovennævnte hovedrapport er analysen ”Implementering af mål i spildevands- og klimatilpasningsplaner” endvidere offentliggjort. Denne analyse vedrører forholdet mellem kommuner og spildevandsselskaber, og formålet med analysen er at vurdere, hvilke instrumenter kommunerne skal have til at sikre, at spildevandsselskaberne implementerer samfundsøkonomisk hensigtsmæssige mål i spildevands- og klimatilpasningsplanerne.

Advokatfirmaet Energi og Miljø har assisteret Rambøll Management Consulting i forbindelse med de nyligt offentliggjorte rapporter omkring forsyningssikkerhed på vandområdet. Advokatfirmaet Energi & Miljø har bistået i forbindelse med udvalgte dele af rapporten.

Miljøstyrelsens analyser af 21. september 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.