Lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning m.v.

Miljø- og Fødevareministeren har den 15. november 2017 fremsat lovforslag vedrørende ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om vandforsyning m.v.

Formålet med lovforslaget er at styrke beskyttelsen af grundvandet mod forurening med pesticider. For at styrke denne beskyttelse indebærer lovforslaget forbud mod påfyldning og opblanding af pesticider samt udvendig vask af pesticidsprøjter inden for boringsnære beskyttelsesområder, herunder på vaskepladser.

Lovforslaget bygger på en del af aftale af 21. april 2017 om Pesticidstrategi 2017-2021 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Lovforslaget er sat på dagsordenen til 1. behandling den 8. december 2017.

Miljø- og Fødevareministerens lovforslag af 15. november 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.