Levering af overskudsvarme til fjernvarmeværk medførte ikke overskudsvarmeafgift

Skatterådet har afgivet et bindende svar, hvorefter Skatterådet fandt, at en virksomheds levering af overskudsvarme til et fjernvarmeværk ikke ville medføre en reduktion af virksomhedens godtgørelse af elafgift i henhold til elafgiftslovens § 11, stk. 9.

Under sagen er det oplyst, at virksomheden genererer varme som et biprodukt. Varmen i luften, der ventileres bort fra virksomheden, ville i stedet kunne indvindes via en varmeveksler, således at varmen kunne overføres til fjernvarmesystemet. Inden leveringen blev påbegyndt, indhentede virksomheden dog et bindende svar, da virksomheden ikke ønskede at blive pålagt ”overskudsvarmeafgift” (reduktion i virksomhedens godtgørelse af elafgift).

Ifølge elafgiftslovens § 11, stk. 9 kan en virksomheds samlede godtgørelse af elafgift nedsættes, når overskudsvarme nyttiggøres ved særlige installationer, der er indrettet til indvinding af varme. Når overskudsvarmen sælges, kan nedsættelsen (“overskudsvarmeafgiften”) beregnes som 33 % af det samlede vederlag modtaget for varmeleverancen til f.eks. en fjernvarmevirksomhed. I den pågældende sag var det derfor navnlig spørgsmålet, om der overhovedet var tale om et vederlag for overskudsvarmen.

SKAT indstillede, at virksomheden skulle betale ”overskudsvarmeafgift”, hvilket Skatterådet dog afslog i det konkrete tilfælde. Skatterådet fandt i stedet, at virksomheden ikke modtog vederlag for varmeleverancer af overskudsvarme, uanset at virksomheden fik dækket sine udgifter til nyttiggørelsen af overskudsvarmen. Dette skyldtes, at virksomheden ingen fortjeneste havde ved leveringen af overskudsvarmen. Virksomhedens udgifter blev dækket gennem virksomhedens salg af rettigheder til indrapportering af energibesparelser, ligesom fjernvarmeværket, som modtog varmen, var forpligtet til at betale virksomheden for de udgifter, der ikke blev dækket gennem virksomhedens salg af energibesparelserne.

Skatterådets bindende svar af 27. juni 2017 kan læses her. 

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.