Kommunale solcelleanlæg

Energistyrelsen har sendt et forslag i høring om ændring af de særlige regler, der gælder for kommunale solcelleanlæg i høring. Ændringen består i, at der indføres en ombytningsmulighed for de kommuner, som i 2018 har fået eller får tilsagn om etablering af solcelleanlæg uden selskabsmæssig udskillelse.

Efter gældende regler kan Energistyrelsen give kommuner dispensation fra elforsyningslovens krav om selskabsmæssig udskillelse af solcelleanlæg, således at nettoafregning for disse anlæg vil være mulig. Dispensations puljen er på samlet på 20 MW. Det har været muligt for kommuner at foretage ombytning af de anlæg, som havde fået tilsagn i den oprindelige pulje på 20 MW. Formålet med ændringen af bekendtgørelsen, som nu sendes i høring, er at indføre en lignende ombytnings mulighed for de kommuner, som opnår tilsagn eller forhåndstilsagn til nogle af deres solcelleanlæg inden for restpuljen fra den oprindelige 20 MW-pulje, der udmøntes i 2018.

Kommunerne vil få mulighed for at udnytte disse tilsagn til andre solcelleanlæg, som i 2014 fik afslag på deres ansøgning af puljen, fordi der ikke var plads, og som heller ikke fik plads i restpuljen. Det er bl.a. en betingelse, at den installerede effekt i de solcelleanlæg, der søges om dispensation for, kan rummes inden for den installerede effekt i de oprindelige tilsagn eller forhåndstilsagn, som den pågældende kommune tilbageleverer. Ligesom det også er en betingelse, at den oprindelige ansøgning om tilsagn eller forhåndstilsagn skal være modtaget hos Energinet.dk den 31. marts 2014.

Derudover laves der en sproglig ændring i bekendtgørelsens § 4, så det udtrykkeligt fremgår, at der også skal søges om dispensation fra reglerne om selskabsmæssigudskillelse, når et solcelleanlæg sættes op i forbindelse med nybyggeri.

Bekendtgørelsen forventes at kunne træde i kraft 15. september 2018.

Høringsfristen udløber den 31. august 2018.

Høringsudkast af 3. august 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.