Kloakering af storparcel

Hos Advokatfirmaet Energi & Miljø har vi den seneste måned arbejdet med problemstillinger om kloakering af storparceller. Storparceller vil, i det omfang disse ikke tidligere har været tilsluttet kloak, skulle betale tilslutningsbidrag ud fra antal boligenheder. Selvom grundejer betaler for tilslutning til kloak ud fra antal boligenheder, har de kommunalt ejede spildevandsselskaber dog ikke hjemmel til at finansiere grundejers udgifter til detailkloakeringen inden for grundgrænsen.

Selvom spildevandsselskabet har ført en kloakledning over storparcellen med henblik på at forsyne en anden ejendom, har grundejer ingen tilslutningsret til kloakledningen. Der består således ikke en pligt for spildevandsselskaber til at give grundejer eller andre tredjepartsadgang til spildevandsselskabets kloakanlæg. Spildevandsselskabet har dog ved en frivillig aftale mulighed for at give grundejer tredjepartsadgang til spildevandsselskabets kloakledning mod betaling, jf. TA-bekendtgørelsen § 1, stk. 1, nr. 1.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.