Klager har ikke individuel, væsentlig interesse i kommunes afgørelse om genanvendelse af slagge

Miljø- og Fødevareklagenævnet har afvist at realitetsbehandle tre klager over en kommunes tilladelse til genanvendelse af slagge.

Hjørring Kommune har ved afgørelse af 1. marts 2017 tilladt genanvendelse af slagge til bundsikring under vejanlæg og siloanlæg.

Tre interessenter har påklaget afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, idet det anføres, at brugen af slagge medfører, at området bliver klassificeret som forurenet, ligesom klagerne angiver, at kommunen retteligt skulle have hørt dem inden afgørelsen.

Afgørelsen blev endvidere påklaget af et vandværk, der havde indvindingsopland i området.

Miljø- og Fødevareklagenævnet fandt, at tre af klagerne ikke havde den fornødne individuelle, væsentlige interesse i sagen til at disse skulle betragtes som klageberettigede. Som begrundelse anførte Miljø- og Fødevareklagenævnet, at forbrugernes drikkevandsinteresse måtte anses for varetaget af vandforsyningen, ligesom det fandtes, at klagerne ikke i fornødent omfang var individuelt berørte af afgørelsen på en måde, der adskilte dem fra en større personkreds.

Det bemærkes, at vandforsyningen fandtes klageberettiget. Realitetsbehandlingen af klagen vil imidlertid foreligge på et senere tidspunkt.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 23. august 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.