Justering af indtægtsramme som følge af ændrede krav

Forsyningsstilsynet skal senest den 1. april i året efter et reguleringsår offentliggøre en vejledende liste over ændrede krav ved lov, forordning, bekendtgørelse eller forskrift udstedt af Energinet, som forventes at give anledning til justeringer for netvirksomhedernes indtægtsrammer.

Forsyningstilsynet har oplyst, at tilsynet ikke umiddelbart har kunnet identificere nogle ændrede krav ved lov, forordning, bekendtgørelse eller forskrift udstedt af Energinet, som Forsyningstilsynet forventer, der vil kunne give anledning til justering af indtægtsrammen som følge af væsentlige meromkostninger eller væsentligt færre omkostninger.

Tilsynet nævner dog, at det ikke kan udelukkes, at der kan forekomme ændrede krav ved lov, forordning, bekendtgørelse eller forskrift udstedt af Energinet, som Forsyningstilsynet endnu ikke har identificeret, men som vil kunne give anledning til justering af indtægtsrammen som følge af væsentlige meromkostninger eller væsentligt færre omkostninger. Ydermere bemærkes det, at der med justering af indtægtsrammen efter indtægtsrammebekendtgørelsens § 25, stk. 1 og 2 menes en justering af hhv. omkostningsrammen og det samlede forrentningsgrundlag.

Forsyningstilsynets udmelding af 19. marts 2019 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.