Ikke hjemmel til at stille krav til oplysning om hældningsgraden for den lineære pointmodel

Sagen vedrørte et udbud efter udbudslovens afsnit II vedrørende levering af medico-udstyr.

Tildelingskriteriet var det bedste forhold mellem pris og kvalitet, bl.a. på grundlag af et økonomisk underkriterium, der vægtede 35 %.

Det økonomiske underkriterium blev vurderet ud fra en lineær pointmodel, der fremgik af udbudsmaterialet. Tilbud med laveste pris fik maksimumpoint. Tilbud med en pris med en procentdel over laveste pris fik minimum point. Den omtalte procentdel ville blive fastlagt på grundlag af spredningen i tilbudspriserne.

Klagen blev indgivet af Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, der gjorde glædende, at hældningsgraden i prismodellen ikke var oplyst i udbudsmaterialet, og at udbudslovens § 160, stk. 1, hvoraf fremgår, at evalueringsmodellen skal fremgå af udbuddet, var overtrådt.

Klagenævnet tog imidlertid ikke klagen til følge. I den forbindelse henviste klagenævnet bl.a. til, at der ikke i udbudslovens § 160, stk. 1 var hjemmel til i henhold til et udbud som det foreliggende at stille krav om, at hældningsgraden for den lineære pointmodel, som skulle anvendes ved tilbudsevalueringen, for så vidt angik det økonomiske underkriterium, skulle angives i udbudsmaterialet.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 8. august 2017, Konkurrence og Forbrugerstyrelsen mod Region Midtjylland, kan læses her.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.