Idéer til ændring af affaldsbekendtgørelsen

I forbindelse med at affaldsbekendtgørelsen skal opdeles, revideres loven og alle forslag er velkomne.

Affaldsbekendtgørelsen regulerer en række emner vedrørende affaldshåndtering, herunder definitionen af affald, kommunale affaldsregulativer- og ordninger samt gebyrfastsættelse.

Idet der er udmøntet en ressort omlægning mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Energi-, Forsynings-, og Klimaministeriet i forbindelse med sidste folketingsvalg, skal affaldsbekendtgørelsen deles mellem ministerierne.

Miljøstyrelsen vil i den forbindelse revidere bekendtgørelsen indholdsmæssigt. Styrelsen har ekstraordinært åbnet op for, at interessenter kan indsende ændringsforslag med en kort begrundelse.

Forslagene skal sendes senest den 1. september 2017. Herefter vil der blive udarbejdet et udkast, som vil blive sendt i høring på et senere tidspunkt.

Forslag kan sendes til mikcl@mst.dk.

Allerede indkomne forslag kan læses her.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.