Høringsudkast til ændring af vandforsyningsloven og miljøbeskyttelsesloven

Miljøstyrelsen har sendt oplæg til ændring af de ovennævnte love i høring angående underretning om påbud, dispensation fra og vejledningspligt om drikkevandskvalitetskrav.

Der er ved ændringerne lagt op til, at Miljø- og Fødevareministeren gives en bemyndigelse i vandforsyningsloven respektive miljøbeskyttelsesloven til at kunne udstede regler om bl.a.:

  • At kommuner skal sende kopi af kommunens afgørelser til ministeren (Landbrug- og Fødevarestyrelsen) om påbud eller forbud, når der dels er fare for forurening af vandforsyningsanlæg til indvinding af grundvand, dels ved pålæg om rådighedsindskrænkninger med baggrund i en indsatsplan, når der ikke kan opnås en frivillig aftale. Der forventes nærmere regler herom indsat i bekendtgørelse om indsatsplaner.
  • At kommuner og ejere af vandforsyninger har vejledningspligt om drikkevandskvalitet overfor vandforbrugere bl.a. ved dårlig vandkvalitet, hvor der ikke føres regelmæssig kontrol med vandets kvalitet. Der forventes indsat nærmere regler herom i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. januar 2018.

Høringsudkastet af 19. juli 2017 kan læses her.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.