Høring: Ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Lovforslaget giver blandt andet en bemyndigelse til energi-, forsynings- og klimaministeren til at afholde teknologineutrale udbud af pristillæg for elektricitet produceret på solcelleanlæg, landvindmøller og åben-dør-havvindmøller i 2018 og 2019.

Herudover indeholder lovforslaget en bemyndigelse til at fastsætte regler om solcelleanlægs nettislutning til det kollektive elnet på bekendtgørelsesniveau.

Herudover forslås:

  • at værditabsordningen og køberetsordningen udvides til også at omfatte solcelleanlæg, der deltager i de teknologineutrale udbud.
  • en udvidelse af garantifonden til at omfatte alle solcellelav, der lever op til kriterierne for at få ydet garanti igennem garantifonden.
  • indførelse af en overgangsordning for landvindmølleprojekter, der risikerer at komme i klemme i overgangen fra ét støtteregime til et andet. Overgangsordningen skal gælde for landvindmølleprojekter 1) hvor lokalplan og VVM-tilladelse er godkendt, 2) hvor projektet er påbegyndt inden den 1. januar 2017 og 3) hvor der har været behandling af en klagesag i 2017.
  • indførelse af en særordning for forsøgsmøller med et budget på 150 mio. kr., der kan søges efter først til mølle-princippet.

Det forventes, at lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2018.

Høringsfristen er den 15. december 2017.

Høringsudkast af 17. november 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.