Høring: Ændring af bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer

Energistyrelsen har sendt et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskaber i høring.

Udkast til bekendtgørelsen indeholder en række konsekvensændringer som følge af udstedelsen af den nye energisparebekendtgørelse i juni.

Det følger af den nye energisparebekendtgørelses § 21, at Energitilsynet kan forhøje en naturgasdistributionsvirksomheds indtægtsramme med et beløb, der svarer til de nettoomkostninger, virksomheden har afholdt i regnskabsåret.

Forslaget medfører, at § 19, stk. 3 – der giver mulighed for at forhøje indtægtsrammen med et beløb svarende til myndighedspålagte meromkostninger – i den nuværende bekendtgørelse om indtægtsrammer og åbningsbalancer for naturgasdistributionsselskabs ophæves.

Herudover foretages der en række øvrige konsekvensændringer som følge af den nye energisparebekendtgørelse.

Høringsfristen udløber den 9. oktober 2017.

Høringsudkast af 18. september 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.