Høring af udkast til ny bekendtgørelse om krav til sikkerheden i visse vandforsyningers net- og informationssystemer

Miljøstyrelsen har udsendt et høringsudkast til ny bekendtgørelse om krav til sikkerheden i vandforsyningers net- og informationssystemer.

Bekendtgørelsen implementerer de i EU-retten fastslagte foranstaltninger om højt fælles sikkerhedsniveau for net- og informationssystemer.

Hvad regulerer bekendtgørelsen nærmere?

Bekendtgørelsen fastsætter reglerne for, at drikkevandsforsyningerne som operatører af væsentlige tjenester skal træffe passende og forholdsmæssige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at styre risici for sikkerheden i net- og informationssystemer, som de anvender til deres aktiviteter.

Drikkevandsforsyningerne skal ifølge bekendtgørelsen også træffe passende foranstaltninger for at forebygge og minimere konsekvensen af hændelser, der berører sikkerheden i net- og informationssystemer, som anvendes til levering af den væsentlige tjeneste med henblik på at sikre kontinuiteten i disse tjenester.

Drikkevandsforsyningerne skal hurtigst muligt foretage en underretning til den kompetente myndighed for sikkerheden i net- og informationssystemer om hændelser, der har væsentlige konsekvenser for kontinuiteten af de væsentlige tjenester, som de leverer.

Hvilke vandforsyningsselskaber er omfattet?

Ved det forventede ikrafttrædelsestidspunkt den 9. maj 2018 vil der ifølge Miljøstyrelsen ikke være vandforsyningsselskaber, der er omfattet af bekendtgørelsen. Det skyldes, at EU-direktivet stiller krav om, at leverancen af den væsentlige tjeneste (drikkevand) skal være afhængig af net- og informationssystemer. Leverancen af drikkevand i Danmark er i dag mulig uden IT-styring. Når der måtte blive anvendt en IT-styring af drikkevandsleverancen, der omfattes af bekendtgørelsen, vil de pågældende vandselskaber, der anvender IT-styring, blive omfattet af bekendtgørelsen og tilføjes bekendtgørelsens bilag 1.

Ministeriet vurderer mindst hvert andet år efter bekendtgørelsens ikrafttrædelse, om der er vandforsyninger, som skal tilføjes på bilag 1 til bekendtgørelsen og dermed omfattes af bekendtgørelsens regler.

Ifølge høringsversionen forventes bekendtgørelsen at træde i kraft den 9. maj 2018.

Høringsfristen udløber den 27. marts 2018.

Miljøstyrelsens høringsudkast af 27. februar 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.