Høring: Ny rottebekendtgørelse

Miljøstyrelsen har haft et forslag til bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter og et udkast til en ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler i høring. Bekendtgørelsen om bekæmpelsesmidler ændres udelukkende som en konsekvens af introduktionen af den begrænsede R2-autorisation, sådan at rottebekæmpelsesmidler kan godkendes til R2-autoriserede.

Hensigten med den nye rottebekendtgørelse er at imødegå det stigende antal af rotteanmeldelser med henblik på en styrkelse af indsatsen mod rotterne.

Formålet er at fastlægge rammer, som skal give kommunerne og private rottebekæmpere bedre muligheder for at gennemføre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter samtidig med, at der tages de fornødne hensyn til miljøet. Endvidere er det hensigten, at bekendtgørelsen skal medvirke til udmøntningen af en række initiativer i Miljøstyrelsens Handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Af konkrete initiativer, der foreslås implementeret, kan nævnes blandt andet øget fokus på kommunal rottebekæmpelse i kloakkerne ved krav om rottespærrer på samtlige skoler, plejehjem, daginstitutioner og hospitaler – uanset om der er tale om en kommunal institution. Fremadrettet vil retningslinjerne, der er fastsat i en kommunal handlingsplan for rottebekæmpelse, være bindende for al rottebekæmpelse i kommunen – også for private aktørers bekæmpelse.

Høringsfristen udløb den 30. november 2017.

Høringsbrev af 15. november 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.