Forslag om konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingssektoren

I Regeringens vækstudspil fra maj 2016 er der lagt op til en bred politisk aftale om selskabsgørelse og konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingssektoren.

Ifølge Regeringen vil en konkurrenceudsættelse af affaldsforbrændingssektoren indebære ophævelse af anvisningsretten og benyttelsespligten for erhvervsaffald samt kommunal udbudspligt for husholdningsaffald.

Regeringen forudsætter, at kommunerne fortsat vil kunne eje og drive affaldsforbrændingsanlæg, men der lægges op til, at kommunale forbrændingsanlæg selskabsgøres. Derudover får selskaberne mulighed for over-/underskud, der beskattes efter de almindelige regler i selskabsskattelovgivningen med henblik på at skabe lige konkurrencevilkår for kommunalt og privat ejede selskaber.

Regeringen forudsætter endvidere, at affaldsproducerende virksomheder vil få frit valg i forhold til at vælge det forbrændingsanlæg, som kan bortskaffe affaldet mest effektivt og billigst. Ligeledes er det Regeringens vurdering, at krav om, at kommunerne skal udlicitere det forbrændingsegnede husholdningsaffald, vil understøtte, at husholdningsaffaldet behandles på de billigste og mest effektive anlæg.

Regeringens vækstplan af 13. maj 2016 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.