Forlænget høringsperiode i forbindelse med projektforslag er ikke en afgørelse

Energiklagenævnet har ved en afgørelse behandlet en klage over beslutning om forlængelse af høringsperioden til et projektforslag.

En kommune forlængede høringsperioden i forbindelse med et projektforslag, da en høringsberettiget grundet ferie og arbejdspres ikke kunne besvare kommunen inden høringsfristens udløb.

Beslutningen blev ifølge kommunen truffet efter § 25 i projektgodkendelsesbekendtgørelsen og kunne påklages efter bekendtgørelsens § 31.

Energiklagenævnet har i sagen fundet, at en forlængelse af høringsperioden i forbindelse med et projektforslag ikke udgør en afgørelse i forvaltningsretlig forstand, da beslutningen ikke fastslår, hvad der skal være ret eller udgør et skridt imod sagens slutning, men alene udgør en processuel beslutning, som har til formål at belyse afgørelsesgrundlaget i tilstrækkeligt omfang.

Det forhold, at kommunen selv betegner beslutningen som en afgørelse, er uden betydning.

Energiklagenævnets afgørelse af 7. november 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.