Forenkling af regler om import/eksport af affald

Ny rapport fra Miljøstyrelsen viser en række nye ordninger for virksomheder, der importerer og eksporterer affald.

Miljøstyrelsen har som led i Regeringens Taskforce for Øget Ressourceeffektivitet arbejdet på at undersøge, om der kan lettes administrative byrder for de danske virksomhed, der importerer og eksporterer affald. Der er i den forbindelse indført en række nye forenklende initiativer.

Virksomhederne oplever, at reglerne er komplekse og fortolkes mere restriktivt i Danmark end vores nabolande.

Der er med projektet undersøgt 10 konkrete implementerede eller delvist implementerede initiativer. Under projektet deltager repræsentanter fra 10 virksomheder, der beskæftiger sig med eksport og import af affald.

Initiativerne er bl.a. følgende:

  • Ændrede varslingsregler for transport, således at selve varslingsdagen tælles med og således at kørselstiden forøges fra 6 dage til 15 dage. Derudover er der indført mulighed for at ændre i en godkendt anmeldelse, sådan at f.eks. mængden kan reguleres efterfølgende.
  • Ændrede regler for sikkerhedsstillelse. Der kan nu stilles sikkerhed i form af en forsikring. For træaffald nedsættes sikkerhedsstillelsen fra 3.000 kr./ton til 1.000 kr./ton. Regler for sikkerhedsstillelse ved import fra lande uden for EU forenkles.
  • Det er nu muligt at indsende anmeldelse pr. mail. Det overvejes at indføre et digitalt system for anmeldelser. Det overvejes at indføre én anmeldelse til nyttiggørelse frem for en anmeldelse pr. destination.
  • Fra slutningen af 2017 har det været muligt at ansøge om en forhåndsgodkendelse til eksport til danske nyttiggørelsesanlæg, som gælder i op til 10 år. Selve godkendelsen gælder nu 3 år frem for 1 år.

Miljøstyrelsens rapport af august 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.