Forbud mod import, salg og eksport af produkter indeholdende visse kemikalier

Fire punkter på RoHS-bekendtgørelsens bilag 3 fornys.

RoHS-bekendtgørelsen fastsætter grænseværdier for en række farlige stoffer i elektronikudstyr. Bekendtgørelsens bilag 3 og 4 fastsætter en række undtagelser til forbuddet mod import, salg og eksport af produkter indeholdende farlige stoffer.

Som følge af en implementering af kommissionens delegerede aktiviteter forlænges følgende anvendelser:

  • Producenter af optisk fiberglas m.v. må fortsat anvende cadmium og bly i en tidsbegrænset periode.
  • Producenter af visse kølemiddelkompressorer til anvendelse inden for opvarmning, ventilation, luftkonditionering og køling må fortsat anvende bly i en tidsbegrænset periode.
  • Producenter af hvidt glas til optisk anvendelse må fortsat anvende bly i en begrænset periode.
  • Producenter må fortsat anvende cadmium, som cadmiumselenid i cadmiumbaserede halvledernanokrystal-kvanteøer, som kan ”downshifte” til brug i displaysystemer.

Høringsfristen udløber den 2. april 2018.

Miljøstyrelsens høringsudkast af 2. marts 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.