Forbrugervalg i vandselskaber

Vandselskaber omfattet af vandsektorlovens § 2, stk. 1 er underlagt vandsektorloven og de i medfør af loven udstedte regler om valg af forbrugervalgte medlemmer til vandselskabets bestyrelse. Reglerne om forbrugervalg er igen aktuelle, da valgperioden for bestyrelsesmedlemmer i vandselskaber, herunder forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, ofte følger perioden for kommunalvalg, hvilket vil sige, at en række vandselskaber i 2017/2018 skal afholde forbrugervalg på ny.

Det er allerede på nuværende tidspunkt aktuelt, at vandselskaber begynder at overveje, om der konkret måtte være et behov for ændring af vandselskabets vedtægter i forhold til det kommende forbrugervalg. Derudover kan det også være aktuelt, at vandselskabet kaster et blik på sit valgregulativ og i denne forbindelse overvejer eventuelle ændringer hertil f.eks. med baggrund i erfaringerne fra seneste afholdte forbrugervalg.

Det kan til ovennævnte bemærkes, at ændring af selskabets vedtægter skal følge selskabslovens regler herom, herunder er vedtægtsændringer et generalforsamlingsanliggende. Vandselskabets valgregulativ er derimod ofte vedtaget af selskabets bestyrelse, hvorfor det også er selskabets bestyrelse, der kan foretage eventuelle ændringer af regulativet.

Selskabsmæssige omstruktureringer

Et forhold, som eksempelvis kan give anledning til overvejelser i forhold til forbrugervalgsreglerne, er selskabsmæssige omstruktureringer i vandselskaber. Det kan i denne henseende bemærkes, at stiftelse af et fælles serviceselskab kan give anledning til at se nærmere på, om bestyrelsessammensætningen i vandselskabet efter omstruktureringen opfylder vandsektorlovens krav herunder i forhold til forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Forbrugervalgbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 772 af 2012) kan læses her.

Ændring til Forbrugervalgbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 812 af 2012) kan læses her.

DANVA’s opdaterede vejledning af 2017 om forbrugervalg i vandselskaber kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.