Forbruger direkte tilsluttet transmissionsnettet

Energiklagenævnet har stadfæstet en afgørelse fra Energistyrelsen om, at netselskabers bevilling til at drive netvirksomheder ikke omfatter de kunder, der er direkte tilsluttet transmissionsnettet.

Energistyrelsen havde i 2017 genoptaget en tidligere afgørelse om bevilling til elnetvirksomhed. Energistyrelsen traf afgørelse om, at bevillingen til at drive netvirksomhed ikke omfattede de kunder, der var tilsluttet direkte transmissionsnettet. Energiklagenævnet stadfæstede Energistyrelsens afgørelse. Begrundelse var, at kundeforhold, hvor elforbrugere var direkte tilsluttet transmissionsnettet uden om distributionsnettet, ikke var omfattet af definitionen på netvirksomhed i elforsyningsloven. Særlig blev der lagt vægt på, at det net der forbinder elforbrugerne med transmissionsnettet, ikke er ejet af netvirksomheden, men enten af Energinet eller af elforbrugerne selv. Det forhold, at netvirksomhede ejer de målere og målersystemer, der er nødvendige for at foretage måling af forbrugernes aftag fra transmissionsnettet, kunne ikke føre til et andet resultat.

Energiklagenævnets afgørelse af 3. august 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.