Fastsættelse og opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse

Hos Advokatfirmaet Energi & Miljø har vi i løbet af den seneste måned haft en retssag om fastsættelse og opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse ved et fjernvarmeværk.

I den konkrete sag indgik underdækningen i beregning af udtrædelsesgodtgørelsen. Baggrunden for at medtage underdækningen i opgørelsen af udtrædelsesgodtgørelsen var, at fjernvarmeværket havde fået Energitilsynets godkendelse af, at underdækning kunne indregnes i varmeprisen de kommende 5 år.

Der ventes dom i sagen medio oktober.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.