Erhvervsstyrelsen har opdateret og præciseret vejledning om registrering af reelle ejere

Der er indført en pligt for visse virksomheder, herunder bl.a. kapitalselskaber og andelsselskaber med begrænset ansvar, til at registrere såkaldte ”reelle ejere” senest den 1. december 2017. Der har været usikkerhed om den korrekte opgørelse af indirekte ejerskab. På baggrund af henvendelser fra virksomheder og brancheorganisationer har Erhvervsstyrelsen nu opdateret og præciseret sin vejledning om reelle ejere med en beregningsmetode for indirekte ejerskab.

Da henvendelserne primært har omhandlet beregningsmetode i forhold til at opgøre kapitalandele og stemmerettigheder, har Erhvervsstyrelsen foretaget en nærmere vurdering af den lovmæssige beregningsmetode.

Det er afsnit 5.1 i Erhvervsstyrelsens vejledning, der er opdateret. Det er bl.a. præciseret, at virksomhederne skal anvende den såkaldte ”procent af procent metode”, når de skal kortlægge og registrere virksomhedens reelle ejere.

Erhvervsstyrelsens opdaterede vejledning af 28. juni 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.