Ensretning af regnskabsår

I forlængelse af Forslag L 93 af 15. november 2017 til lov om ændring af lov om varmeforsyning har Energitilsynet foreslået at ændre anmeldelsesbekendtgørelsen, således at virksomheder med et varmesalg på 50 TJ eller mere fra den 1. januar 2019 har et varmeregnskabsår, der svarer til kalenderåret.

Ensretning af regnskabsåret sker som første led i en standardisering af regnskabsføring og dataindberetning for varmeforsyningsvirksomheder til brug for den nye økonomiske regulering.

Det forventes, at der i løbet af 2018 vil skulle foretages ændring af reglerne i forbindelse med standardkontoplan og indberetning af oplysninger til brug for indtægtsrammeregulering og benchmarking.

Høringsudkast af 23. november 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.