Energinets vejledningspligt

Energiklagenævnet har hjemvist to afgørelser fra Energinet på grund af Energinets manglende vejledning efter forvaltningslovens § 7. Energinets afgørelser var afslag på ansøgning om tilskud til elproduktion på industrielt kraftvarmeværk efter VE-loven.

Energiklagenævnet fastlår at Energinet også er omfattet af vejledningspligten efter forvaltningslovens § 7, idet der vil blive truffet afgørelse i sagen. Energiklagenævnet fastslår videre, at det ikke har betydning for vejledningspligten, at spørgsmålet stilles af ansøgers egen rådgiver. Endvidere fastslår Energiklagenævnet, at retsvirkningen af manglende vejledning er, at klager skal stilles, som vejledning var givet. På det grundlag hjemviste Energiklagenævnet Energinets afgørelser til fornyet behandling.

Energiklagenævnets afgørelse af 2. juli 2018 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.