Energinet.dk mister opgaver

Overførsel af visse opgaver fra Energinet.dk til Energistyrelsen.

Lovforslaget skal bl.a. ses i forlængelse af den politiske aftale om PSO af 17. november 2016. Lovforslaget overfører visse opgaver fra Energinet.dk til energi-, forsynings- og klimaministeren og er dermed ikke som sådan tilsigtet en indholdsmæssig ændring.

Lovforslaget indebærer således, at en række opgaver vedrørende administration af støtte- og tilskudsordninger til vedvarende energi og anden miljøvenlig energiproduktion samt relaterede myndighedsopgaver bliver overført fra Energinet.dk til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Herudover er lovforslaget en opfølgning på el-reguleringsudvalgets anbefaling af 1. december 2014 om at øge den forvaltningsmæssige kvalitet ved varetagelsen af Energinet.dk’s myndighedsopgaver, der adskiller sig fra Energinet.dk’s kerneopgaver. Varetagelsen af opgaverne forventes at blive delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

Lovforslaget foreslår i øvrigt bestemmelsen i § 48 i lov om fremme af vedvarende energi om pristillæg til elproduktionsanlæg, som anvender flere forskellige vedvarende energikilder, ophævet. Baggrunden herfor er, at statsstøttegodkendelsen er udløbet og ingen anlæg ses at være omfattet af ordningen.

Høringsfristen udløb den 17. august 2017.

Høringsudkast af 3. juli 2017 kan læses her.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.