Elnetselskabers nye økonomiske reguleringer

Energistyrelsen har sendt en række bekendtgørelse om elnetselskabernes nye økonomiske regulering i høring. Konkret drejer det sig som om følgende bekendtgørelser:

  • Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder.
  • Bekendtgørelse om forrentningssats for netvirksomheders fremadrettede aktivbase.
  • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget.
  • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne.

Bekendtgørelserne er en udmøntning af lov nr. 662 af 8. juni 2017, hvor Folketinget fastsatte de overordnede rammer for en ny økonomisk regulering af netvirksomheder. Loven forudsætter en mere detaljeret regulering på bekendtgørelsesniveau. Reguleringen skal sikre en effektiv eldistributionssektor med rimelige priser for elforbrugerne og en fortsat høj forsyningssikkerhed. Herudover skal reguleringen understøtte en efterspørgsel af ny og effektiv teknologi.

Den nye indtægtsrammebekendtgørelse indeholder en ny økonomisk regulering af netvirksomheder med udgangspunkt i 5-årige reguleringsperioder, inden for hvilke der fastsættes en årlig indtægtsramme for hver netvirksomhed, herunder en omkostnings- og en forrentningsramme. Bekendtgørelsen indeholder endvidere regler om justeringer af indtægtsrammen samt regler om effektiviseringskrav, leveringskvalitet, forrentning m.v.

Bekendtgørelsen om forrentningssats indeholder regler om beregning af den forrentningssats, som skal gælde for elnetvirksomhedernes fremadrettede aktivbase i en reguleringsperiode. Det er fundet mest hensigtsmæssigt at udskille beregningen af forrentningssatsen til en særskilt bekendtgørelse.

Bekendtgørelse om ændring fjernaflæste målere og bekendtgørelse om ændring af it-beredskab ændres som konsekvens af den nye indtægtsrammebekendtgørelse. Der er ikke tilsigtet ændringer i hvilke omkostninger, der vil kunne give anledning til forhøjelse i forhold til de gældende bekendtgørelser. Forhøjelser vil dog skulle ske inden for rammerne af den nye økonomiske regulering.

De nye bekendtgørelser ventes at træde i kraft pr. 1. januar 2018.

Høringsfristen er den 25. oktober 2017.

Høringsudkast til bekendtgørelserne af 22. september 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.