Efterfølgende krav i udbudsmaterialet var blot en præcisering

Klager fik således ikke medhold i, at der var tale om ændring af et grundlæggende element.

Sagen vedrørte Region Sjællands udbud af en rammeaftale om levering af rullebure til vasketøj. Udbuddet var omfattet af udbudslovens afsnit II. Tildelingskriteriet var pris. I udbudsmaterialet fremgik det, at rulleburenes enkelte dele skulle kunne udskiftes. Herudover fremgik det, at det skulle være muligt at kunne bestille reservedele. Ved et efterfølgende rettelsesblad udsendt af Region Sjælland blev der tillige stillet krav om, at rulleburenes sider skulle være fastholdt.

På baggrund af det udsendte rettelsesblad blev tilbudsfristen forlænget med 6 dage, således at fristen til at afgive tilbud udløb 30 dage efter rettelsesbladet var sendt ud.

Region Sjælland modtog ved udløbet af tilbudsfristen tilbud fra tre tilbudsgivere, hvoraf to af tilbuddene blev afvist som ukonditionsmæssige, herunder tilbuddet fra Inventarland ApS. Inventarland ApS indgav herefter klage til Klagenævnet for Udbud.

Inventarland ApS gjorde i den forbindelse gældende, at kravet om fastboltning var en grundlæggende ændring af udbudsbetingelse. Der skulle derfor have været afholdt et nyt udbud. Herudover gjorde Iventarland ApS gældende, at tilbudsfristen under alle omstændigheder ikke var blevet forlænget tilstrækkeligt efter ændringen.

Klagenævnet tog ikke klagen til følge. Klagenævnet fandt, at kravet om fastboltning af rulleburenes sider var en ændring af udbudsbetingelserne. Ændringerne angik imidlertid ikke et grundlæggende element, idet der alene var tale om præciseringer af kravene til rulleburenes sider. Herudover fandt klagenævnet i øvrigt ikke, at det var sandsynliggjort, at ændringerne i sig selv havde kunnet påvirke feltet af potentielle tilbudsgivere.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 11. juli 2017, Inventarland ApS mod Region Sjælland, kan læses her.

Related Projects
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.