EU-dom: husholdningsaffald fra kommunens eget område skal afleveres på et bestemt anlæg

EU-domstolen har ved en dom af 12. december 2013 besvaret en estisk domstols præjudicielle spørgsmål vedrørende håndtering af husholdnings- og erhvervsaffald.

Sagen opstod, da en mindre estisk kommune efter et udbud i 2007 havde overladt indsamling og nyttiggørelse af husholdningsaffald til en privat virksomhed. I 2011 gennemførte kommunen et nyt udbud om indsamling og transport af affald frembragt inden for kommunens område. Det var forudsat i udbudsbetingelserne, at affaldet skulle afleveres på et anlæg, drevet af vinderen af udbuddet fra 2007, hvilket gav denne virksomhed en eneret.

Udbuddet gav anledning til et sagsanlæg fra en anden privat virksomhed anlagt ved en national estisk domstol. Den estiske domstol forelagde sagen for EU-domstolen med henblik på svar på 4 præjudicielle spørgsmål, som sagen i Estland gav anledning til.

EU-domstolen fandt, at forhold vedrørende overførsel af affald imellem medlemsstater er udtømmende reguleret i forordning 1013/2006 om overførsel af affald.

I forhold til den konkrete sag fandt EU-domstolen, at affaldsdirektivet og forordningen om overførsel af affald kan forstås således, at en kommune ifølge disse regler er berettiget til at forpligte den virksomhed, der har til opgave at indsamle blandet kommunalt affald (husholdningsaffald) indenfor kommunens område, til at transportere affaldet til det nærmeste egnede behandlingsanlæg i samme medlemsstat. Modsat fandt domstolen, at reglerne ikke tillader kommunen at forpligte den virksomhed, der har til opgave at indsamle industri- og byggeaffald (erhvervsaffald) inden for kommunens område, til at transportere affaldet til nærmeste egnede behandlingsanlæg i samme medlemsstat, når affaldet er bestemt til nyttiggørelse.

EU-domstolens dom af 12. december 2013 er optrykt i MAD 2013.2376 EUD.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.