Dom for omfattende dumpning af byggeaffald

Østre Landsret har den 20. november 2017 dømt to mænd for systematisk og omfattende dumpning af byggeaffald med henholdsvis ubetinget fængselsstraf i 3 år samt 3 år og 9 måneder for overtrædelse af straffelovens § 196, stk. 2 om bortskaffelse af affald i strid med miljølovgivningen af mere organiseret eller systematisk karakter.

Sagen vedrører den første anvendelse af straffelovens § 196, stk. 2.

De dømte havde i løbet af 2014 gennem flere selskaber forestået nedrivning af bygninger. Det opståede byggeaffald på mere end 2.600 tons blev dumpet på en række forskellige offentlige områder og private adresser.

Dommen stadfæster overordnet Retten i Glostrups dom af 3. juni 2016.

Dommen er ikke frit tilgængelig på landsrettens hjemmeside, men kan rekvireres under henvisning til sagsnummer S-1681-16.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.