Betaling for myndighedsbehandling hos Energistyrelsen og Ankenævnet på Energiområdet

I forlængelse af Regeringens lovforslag L 40 om opkrævning af gebyrer for myndighedsbehandling på energiområdet har Energistyrelsen sendt et udkast til bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling i Energistyrelsen i høring.

Formålet med bekendtgørelsen at fastsætte de nærmere regler for gebyropkrævningen. Disse gebyrer bliver opkrævet som henholdsvis timeafregning og grundgebyrer. Bekendtgørelsen fastsætter, at timeafregnede gebyrer vil blive opkrævet fra el- og naturgasselskaber for myndighedsbehandling, hvor der er en direkte modydelse. Grundbeløb fastsættes i en tekstanmærkning på finansloven og vil blive opkrævet fra netvirksomhederne, naturgasdistributionsvirksomhederne og Energinet.dk. Grundgebyrer opkræves, når modydelsen er af en generel karakter såsom ved tilsyn. Gebyrerne opkræves halvårligt.

I forlængelse af Regeringens lovforslag L40 er der tillige sendt en ny bekendtgørelse om betaling for myndighedsbehandling hos Ankenævnet på Energiområdet i høring. Den nye bekendtgørelse er udarbejdet på baggrund af drøftelser mellem Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Energistyrelsen, relevante brancheorganisationer på el, gas og varmeområdet samt Sekretariatet for Ankenævnet på Energiområdet. Det fremgår af bekendtgørelsesudkastet, at omkostningerne til ankenævnet vil blive opkrævet som et grundgebyr, der fordeles mellem el-, gas- og varmevirksomhederne i forhold til virksomhedernes leverede energimængder. Betalinger efter bekendtgørelsen skal ske direkte til ankenævnet som årlige betalinger.

Høringsudkast af 6. november 2017 kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.