Annullering af udbud var saglig, idet mindstekrav var upræcist

Regionen var derfor berettiget til at annullere udbuddet.

Sagen omhandlede Region Nordjylland – Nyt Aalborg Universitetshospitals (herefter Region Nordjylland) udbud af en delkontrakt om etablering af et stort antal elevatorer i et nybyggeri. Tildelingskriteriet var ”pris”. Af udbudsmaterialet fremgik det bl.a., at tilbudsgiveren inden for de sidste 5 år skulle have gennemført en entreprise, der vedrørte lignende arbejde. Regionen modtog fire tilbud på delkontrakten, herunder et tilbud fra MR Motech ApS (herefter MR Motech), der var det laveste.

Region Nordjylland besluttede imidlertid at annullere udbuddet. Annulleringen blev begrundet i en usikkerhed vedrørende rækkeviden af kravet om, at tilbudsgiveren inden for de sidste 5 år skulle have gennemført en entreprise, der vedrørte lignende arbejde. Region Nordjylland var i tvivl om, hvorvidt regionen var forpligtet til at afvise et tilbud, der ikke levede op til det anførte.

Herefter klagede MR Motech til Klagenævnet for Udbud. MR Motech gjorde i den forbindelse gældende, at udbuddet ikke skulle have været annulleret, idet det klart fremgik af udbudsmaterialet, hvad mindstekravet gik ud på.

Klagenævnet tog ikke påstanden til følge og udtalte i den forbindelse bl.a., at der ikke efter de udbudsretlige regler var en kontraheringspligt. Tilbudsgivere kunne således ikke have en berettiget forventning om at få tildelt kontrakten. For så vidt angik mindstekravet, fandt klagenævnet, at dette måtte anses for vagt og upræcist og dermed uegnet. Regionen havde derfor været berettiget til at annullere udbuddet.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 20. marts 2018, MR Motech ApS mod Region Nordjylland – Nyt Aalborg Universitetshospital, kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.