Afvisning af klage over affaldsselskabs miljøgodkendelse

Miljø- og Fødevareklagenævnet har afvist en klage over en miljøgodkendelse på grund af manglende klageberettigelse.

Frederiksund Kommune traf den 27. september 2017 afgørelse om revurdering af et affaldsselskabs miljøgodkendelse.

Danmarks Naturfredningsforening Frederikssund (herefter DNF) påklagede afgørelsen på baggrund af lugtgener, som ifølge DNF ikke var undersøgt og søgt afværget. Derudover anførte DNF, at der i forbindelse med en udledningstilladelse ikke var foretaget tilstrækkeligt med undersøgelser af recipientforhold.

Nævnet fandt, at DNF ikke var klageberettiget, idet DNF er en lokal afdeling af Danmarks Naturfredningsforening, og kun landsdækkende foreninger er klageberettigede.

Nævnet afviste derfor at realitetsbehandle klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 22. august 2018 (NMK-10-01285) kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.