Aftale med hidtidige leverandør erklæret for uden virkning

Sagen vedrørte et udbud efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Ordregiveren, Vores Elnet A/S, udbød en rammeaftale om levering af elmålere. Sagemcom Energy & Telecom SAS (herefter samlet Sagemcon Energy) bød på aftalen og blev tildelt den udbudte kontrakt.

Efterfølgende annullerede Vores Elnet A/S imidlertid udbuddet under henvisning til, at selskabet havde konstateret store problemer med integrationen mellem styringssoftwaren og SETS’ elmålere. Vores Elnet A/S’ opfattelse om integrationsproblemerne byggende på angivelser fra Vores Elnet A/S’ hidtidige leverandør. Efterfølgende købte Vores Elnet A/S i øvrigt elmåleren uden udbud hos selskabets hidtidige leverandør af elmålere.

Sagemcom Energy indgav herefter klage til Klagenævnet for Udbud. Selskabet gjorde i den forbindelse bl.a. gældende, at Vores Elnet A/S havde handlet usagligt og i strid med ligebehandlingsprincippet, og at klagenævnet på den baggrund skulle annullere Vores Elnet A/S’ beslutning om annullation.

Klagenævnet fandt, at Vores Elnet A/S’ annullation af udbuddet var usagligt og uberettiget, og beslutningen om annullationen blev herefter annulleret. Herudover fandt klagenævnet, at aftalen med den hidtidige leverandør var indgået i strid med udbudspligten. Aftalen blev derfor erklæret for uden virkning.

Klagenævnet for Udbuds kendelse af 24. april 2019, Sagemcom Energy & Telecom SAS mod Vores Elnet A/S, kan læses her.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.