Afgørelse: Omkostninger til geotermiprojekt skulle afholdes af de deltagende parter

Landsretten har stadfæstet byrettens resultat i sagen mellem Energi Viborg Kraftvarme mod Skals Fjernvarmeværk, Stoholm Fjernvarmeværk og Løgstrup Varmeværk.

Energi Viborg Kraftvarme anlagde i 2014 sag mod Skals Fjernvarmeværk, Stoholm Fjernvarmeværk og Løgstrup Varmeværk med påstand om, at varmeværkerne skulle afholde deres andel af de udgifter, der var forbundet med forundersøgelse i forbindelse med et geotermiprojekt i Kvols, som oprindeligt var iværksat af Viborg Fjernvarme, inden Energi Viborg Kraftvarme overtog projektet i 2012.

Retten i Viborg gav den 1. september 2016 Energi Viborg Kraftvarme medhold på baggrund af den aftale, der var indgået om omkostningsfordelingen mellem parterne. Skals Fjernvarmeværk, Stoholm Fjernvarmeværk og Løgstrup Varmeværk ankede herefter dommen til landsretten, som ved dom af 19. april 2018 nu har stadfæstet byrettens resultat.

Landsrettens afgørelse af 19. april 2018 kan bestilles hos landsretten for 175 kr.

Lignende artikler
Kontakt os

Indtast dine oplysninger, spørgsmål m.v. i formularen nedenfor.